W życie wejdzie tak zwana dyrektywa plastikowa jednak ze względu na opóźnienie we wprowadzeniu przepisów ustawowych, dokładna data wdrożenia zmian jest nieznana.

Wszelkie informacje dotyczące dyrektywy znajdą Państwo tutaj.

W skrócie

Głównym celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego ma być zapobieganie negatywnym skutkom wyrządzanym przez określone jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych, środowisku, zwłaszcza środowisku wodnemu oraz ograniczanie ich użycia.

Produkty jednorazowe w pełni wycofywane z rynku:

 • słomki plastikowe
 • sztućce plastikowe (łyżki, noże, widelce i mieszadełka)
 • talerze plastikowe
 • pojemniki obiadowe styropianowe
 • miski styropianowe
 • kubki styropianowe

Dyrektywa zobowiązuje Państwa Członkowskie do wdrożenia jej założeń do (ze względu na opóźnienie w wprowadzeniu przepisów ustawowych dotyczących dyrektywy plastikowej, dokładna data wdrożenia zmian jest nieznana), jednak w wielu krajach, w tym również w Polsce, nie powstały jeszcze żadne ostateczne akty prawne, które określają termin wprowadzenia zakazów.

Cały czas (do momentu wprowadzenia zakazów) możliwe będzie wyprzedawanie stanów magazynowych przez dystrybutorów (hurtownicy, detaliści).

Produkty plastikowe z naszej oferty, które nie będą objęte zakazem (ewentualnie ograniczeniami):

 • Pojemniki cukiernicze
 • Pojemniki do zgrzewu
 • Pucharki na sałatki
 • Opakowania prostokątne i okrągłe PP i PS
 • Kubki jednorazowe
 • Pojemniki obiadowe EPP

Posiadamy również szeroką ofertę ekologicznych zamienników, produktów z tworzyw sztucznych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.